Bezwaar tegen sluiting pand in Leeuwarden ongegrond verklaard

4 maanden geleden gepubliceerd

Het verkoop- en verhuurbemiddelingsbedrijf aan de Bleeklaan in Leeuwarden, dat door burgemeester Buma op 28 november 2023 werd gesloten, heeft tevergeefs bezwaar aangetekend tegen deze beslissing. Zowel de rechtbank als de onafhankelijke adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Leeuwarden vonden de bezwaren van het bedrijf onvoldoende om de sluiting te herroepen.

Verplaatsing naar een nieuw pand

Na de sluiting verplaatste het bedrijf zich naar een ander pand in de nabijheid van de Bleeklaan. Omdat dit pand een woonbestemming heeft en geen bedrijf van deze omvang mag huisvesten, heeft het college van burgemeester en wethouders het bedrijf een dwangsom opgelegd om de bedrijfsvoering in dit pand te staken. Het bedrijf heeft inmiddels het pand verlaten.

Verdenking van vastgoed gerelateerde criminaliteit

Een grootschalig strafrechtelijk onderzoek door de politie naar het bedrijf heeft geleid tot meerdere aanhoudingen en de inbeslagname van administratie en gegevensdragers op 3 april 2023. Het onderzoek heeft verschillende strafbare feiten aan het licht gebracht, waaronder het faciliteren van illegale hennepteelt, het verhullen van hennepteelt, hulp bij wederrechtelijk verblijf en valsheid in geschrifte.

Gevaar voor openbare orde en veiligheid

Deze misstanden vormen volgens de burgemeester een bedreiging voor de openbare orde en veiligheid, vooral omdat het bedrijf betrokken was bij de verhuur van verschillende panden in de gemeente Leeuwarden. Dit was de hoofdreden voor de sluiting van het pand.