Gemeente Leeuwarden wil meningen over toekomstige inrichting Nieuwestad en Peperstraat

3 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Leeuwarden is benieuwd naar de meningen van bewoners, ondernemers en bezoekers over de Nieuwestad en de Peperstraat. Daarom is er een online vragenlijst gemaakt om deze informatie te verzamelen. De vragenlijst is op 2 april live gegaan.

Aandacht voor de vragenlijst

Informatiezuilen, posters en stickers met een QR-code die naar de vragenlijst linkt, zullen op de Nieuwestad en Peperstraat worden geplaatst. Daarnaast hebben alle bewoners en ondernemers in de binnenstad een nieuwsbrief ontvangen.

De Nieuwestad Vernieuwt

De Nieuwestad en de Peperstraat staan op het punt om opnieuw te worden ingericht. Zo worden de Chinese keien vervangen en komt er meer groen. Ook zullen voetgangers en fietsers voorrang krijgen. De vragenlijst zal helpen om te bepalen hoe de Nieuwestad groener en aangenamer kan worden gemaakt, hoe het een fijne plek kan blijven om te wonen en zaken te doen, en hoe het levendige karakter van de winkels en horeca, evenals het historische karakter, kan worden behouden.

Hoe gaat het verder?

De vragenlijst blijft online tot en met 5 mei 2024. De resultaten van de enquête worden meegenomen in het ontwerpproces. Een nog te selecteren ontwerpbureau zal in juni worden bekendgemaakt. Daarnaast zal een werkgroep van ongeveer 25 personen, bestaande uit mensen die de vragenlijst hebben ingevuld en hebben aangegeven mee te willen denken, bij het proces betrokken zijn. De gemeente Leeuwarden is voornemens om met een diverse groep gebruikers te werken, variërend in leeftijd en achtergrond, waaronder bewoners, ondernemers, omwonenden en bezoekers.

Het eerste ontwerp van de toekomstige Nieuwestad en Peperstraat wordt na de zomer gepresenteerd, waarna belanghebbenden de mogelijkheid krijgen om erop te reageren bij informatiebijeenkomsten en via een nieuwe online vragenlijst. Het tweede ontwerp wordt eind 2024 gepresenteerd en begin 2025 door het college vastgesteld. Vervolgens zal de raad worden gevraagd om een besluit te nemen over de realisatie van het ontwerp.

Programma Binnenstad

Het initiatief ‘De Nieuwestad Vernieuwt’ maakt deel uit van het Programma Binnenstad. Met dit programma wil de gemeente Leeuwarden ervoor zorgen dat de binnenstad ook in de toekomst dé plek is om te wonen, te werken en te bezoeken. Het Programma Binnenstad is tot stand gekomen met input van bewoners, ondernemers en andere belangengroepen. De focus ligt op het creëren van een aangename verblijfsomgeving, wat onder andere inhoudt dat er meer groen komt en dat er meer autoluwe straten en een prettig woonklimaat worden gecreëerd.