Bouwrijp maken van Buurtschap Unia in De Zuidlanden van start

7 maanden geleden gepubliceerd

Een startsein voor de bouwrijp werkzaamheden in Buurtschap Unia in De Zuidlanden is gegeven. Deze handeling werd op 14 september 2023 uitgevoerd door wethouder Hein de Haan van de gemeente Leeuwarden en directeur Edith Breemhaar – Dunnewind van Dunnewind Groep. Zij verplaatsten de bigbags die lange tijd het beeld van de toekomstige wijk bepaalden.

Voorbereiding voor woningbouw

Het bedrijf Nonak B.V. uit Ommen, een onderdeel van Dunnewind Groep, zal de komende maanden de bouwrijp werkzaamheden uitvoeren. Het doel hiervan is om het huidige terrein geschikt te maken voor woningbouw. Dit houdt in dat ze de voorbelasting gaan verwijderen en de wegen en riolering aanleggen. Na afronding van deze werkzaamheden kan de bouw van de woningen beginnen. De eerste woningen worden naar verwachting in het voorjaar van 2024 gebouwd.

Woningaanbod in Unia

De 39 vrije kavels in Unia zijn momenteel in de verkoop. Deze bevinden zich in het noorden van de wijk en liggen tegenover de woonarken in Techum. Op twee kavels na zijn alle kavels onder optie. De wijk Unia-west zal een variatie aan woningen bieden, waaronder rijwoningen, twee-onder-een kapwoningen en vrije kavels. Bijzondere woonvormen, zoals wonen in een boomgaard, zullen ook onderdeel uitmaken van het aanbod. De voorbereidingen voor de projectkavels zijn momenteel in gang.

Toekomstbeeld van Unia-west

Unia-west, het vijfde buurtschap van De Zuidlanden, zal ongeveer 200 woningen tellen. Het wordt een dorps buurtschap met duurzaamheid hoog in het vaandel, waardoor het een ambitieus en toekomstbestendig plan is. Een autovrij park in het midden van de wijk zal een veilige en rustige plek voor spel en ontmoeting bieden. De wijk wordt ingepast in de landschappelijke omgeving en zal worden omringd door water en groen.