Tijdelijke heropening WTC-complex als overlooplocatie voor asielzoekers

4 maanden geleden gepubliceerd

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zal tijdelijk opnieuw gebruikmaken van het WTC-complex in Leeuwarden als overlooplocatie. Deze dringende aanvraag is het gevolg van de hoge druk op het Aanmeldcentrum in Ter Apel. Het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden heeft het voornemen uitgesproken medewerking te verlenen aan deze tijdelijke overlooplocatie.

Periode en capaciteit

Deze tijdelijke opvanglocatie zal in gebruik zijn van 18 maart 2024 tot 5 januari 2025, met een capaciteit van maximaal 250 asielzoekers. Asielzoekers die hier verblijven, zullen kortdurende periodes in de hal doorbrengen, maximaal tien dagen. Vervolgens keren ze terug naar Ter Apel om hun registratieproces voort te zetten.

Veranderingen in de opvang

Ondanks eerdere verwachtingen dat de overlooplocatie tot uiterlijk 1 april 2024 in gebruik zou zijn, is nu besloten deze termijn te verlengen. Het COA wil tijdens deze periode ook asielzoekers in het WTC opvangen die verder zijn in hun aanmeldproces, maar voor wie nog geen plek is op een COA-locatie. Deze asielzoekers kunnen maximaal 20 dagen in het WTC verblijven.

Verantwoordelijkheid en voorzieningen

Het COA is eindverantwoordelijk voor de opvang in het WTC-complex en zal alles moeten organiseren om dit tijdelijke onderdak mogelijk te maken. Vanwege de korte verblijfsduur hoeft de gemeente Leeuwarden geen onderwijs en zorg te voorzien.

De gemeente Leeuwarden levert met deze overlooplocatie opnieuw een bijdrage aan de overbrugging tot de eerste effecten van de spreidingswet. De afspraken tussen het COA en de gemeente Leeuwarden zullen worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst.