Kritiek op bouw van 40 appartementen op Leeuwarder Pieterseliewaltje

28 dagen geleden gepubliceerd

De bouw van meer dan 40 appartementen langs de Dokkumer Ie op het Pieterseliewaltje in Leeuwarden heeft tot kritiek geleid vanuit de buurt. De voornaamste zorgen van de omwonenden hebben betrekking op de hoogte van de appartementen en de potentie van schaduwwerking.

Hoogte en schaduwwerking

De hoogte van de geplande gebouwen, die tot 28,5 meter zal reiken, is een punt van zorg voor de buurtbewoners. Ze vrezen dat de nieuwe appartementen te veel schaduw zullen werpen op de omliggende huizen en gebieden.

Standpunt van de gemeente

Ondanks deze zorgen lijkt de gemeente akkoord te gaan met de bouwplannen. De burgemeester en wethouders hebben aangegeven de voorgestelde bebouwing tot 28,5 meter aanvaardbaar te vinden. De gemeenteraad zal binnenkort het nieuwe bestemmingsplan beoordelen. Het blijft afwachten of de kritiek van de buurtbewoners in deze beoordeling wordt meegenomen.