Gemeente Leeuwarden ondertekent regenboogconvenant met OCW

10 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Leeuwarden zet zich de komende jaren actief in voor de emancipatie en acceptatie van LHBTIQ+ inwoners. Op 29 september heeft wethouder Nathalie Kramers een intentieverklaring met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ondertekend tijdens een bijeenkomst in Ede.

Financiële ondersteuning voor emancipatiebeleid

Net als 54 andere Regenboogsteden, krijgt de gemeente Leeuwarden financiële ondersteuning van het ministerie om het lokale LHBTIQ+ emancipatiebeleid te versterken. Minister Dijkgraaf van OCW, verantwoordelijk voor emancipatiebeleid, benadrukt dat dit beleid nog steeds noodzakelijk is. Het beleid is gericht op het vergroten van de acceptatie van LHBTIQ+ personen onder de gehele bevolking, met speciale aandacht voor jongeren, ouderen en groepen waarin LHBTIQ+ een taboe is.

Acties en initiatieven

De gemeente Leeuwarden ondersteunt dit doel en zal zich de komende jaren actief inzetten om dit te bereiken. Onlangs heeft de gemeente de tentoonstelling van Pride Photo naar Leeuwarden gehaald. Naast zichtbaarheid, zet de gemeente ook in op voorlichting in scholen, zorginstellingen en moskeeën. Het thema is ook verweven in verschillende beleidsterreinen.

Intentieverklaring

De Regenboogsteden, waaronder Leeuwarden, hebben tijdens de bijeenkomst in Ede een intentieverklaring ondertekend. Hierin verklaren zij zich de komende jaren verder in te zetten voor de emancipatie en acceptatie van LHBTIQ+ inwoners. Elke gemeente geeft hier op eigen wijze invulling aan. Momenteel zijn er 55 Regenbooggemeenten die deelnemen aan het programma van het ministerie van OCW.