Gemeente Leeuwarden zet nieuwe stappen richting circulaire economie

3 maanden geleden gepubliceerd

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden heeft nieuwe stappen gezet op weg naar een volledig circulaire economie in 2050. Onder de nieuwe maatregelen valt het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2024-2027 en de uitvoeringsagenda voor een ‘Volhoudbare Eigen Organisatie 2024-2027’.

Week van de Circulaire Economie

Deze beslissingen zijn genomen in het kader van de ‘Week van de Circulaire Economie’, die plaatsvindt van 11 tot en met 16 maart. De week is bedoeld om te laten zien hoe ver bedrijven en gemeenten zijn gevorderd in hun streven naar een circulaire economie.

Minder afval, meer innovatie

In het nieuwe Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie staan de doelen en acties die de gemeente de komende jaren zal ondernemen om naar een circulaire economie te werken. De focus ligt op het verminderen van afval, het stimuleren van innovatie en bedrijvigheid en circulair (biobased) bouwen.

Zelf het goede voorbeeld geven

De gemeente wil ook het goede voorbeeld geven en werkt aan het verduurzamen van de eigen organisatie. Dit doet de gemeente onder andere door energie te besparen, schoner woon-werkverkeer te stimuleren en minder grondstoffen te gebruiken.

Deelname aan Fryslân bouwt circulair & Het nieuwe normaal

Het college heeft ook besloten deel te nemen aan het samenwerkingsprogramma Fryslân bouwt circulair en het manifest Het nieuwe normaal. Dit manifest geeft de gemeente meer mogelijkheden om via inkooptrajecten innovatieve circulaire en biobased projecten te selecteren en te monitoren.

Week van de Circulaire Economie in Friesland

In de hele provincie worden deze week activiteiten georganiseerd. Zo opent de gemeente Leeuwarden zaterdag 16 maart haar deuren voor de gratis Duurzame Markt: de Repair Editie.