Gemeente Leeuwarden verlengt 'Noodfonds inflatie'

5 maanden geleden gepubliceerd

De regeling ‘Noodfonds inflatie gemeente Leeuwarden 2023’ wordt verlengd. Maatschappelijke organisaties of instellingen uit de gemeente Leeuwarden kunnen ook dit jaar een beroep doen op dit noodfonds. Het is bedoeld voor organisaties die door de hoge inflatie in de financiële problemen komen en daardoor in hun voortbestaan worden bedreigd.

Het belang van de regeling

Gemeente Leeuwarden benadrukt het belang van een levendige maatschappelijke infrastructuur met diverse organisaties en instellingen. Daarom is deze regeling destijds in het leven geroepen. Tijdens de raadsvergadering van 13 november 2023 is een motie aangenomen waardoor de regeling ook in 2024 beschikbaar is.

Toegankelijkheid van de regeling

De regeling voor het jaar 2024 is toegankelijker dan dezelfde regeling in het jaar 2023. Ook organisaties en instellingen met een jaaromzet minder dan € 10.000 kunnen nu een aanvraag indienen. Er is in totaal € 200.000 beschikbaar.

Wie kan aanspraak maken op de regeling?

De regeling is bedoeld voor maatschappelijke organisaties of instellingen zonder winstoogmerk. De regeling is niet van toepassing op partijen die verbonden zijn aan of een contract hebben met de gemeente. Bijvoorbeeld in de vorm van een subsidie en/of overeenkomst. Aanvragen kan tot het einde van het jaar, 31 december 2024. De periode waarop de aanvraag betrekking moet hebben, is van 1 januari 2022 tot 1 mei 2024.