Maria Louisastraat in Leeuwarden ingericht als fietsstraat

4 maanden geleden gepubliceerd

De Maria Louisastraat in Leeuwarden is omgetoverd tot een fietsstraat, waardoor er meer comfort en ruimte is voor fietsers. De herinrichting van de straat zal morgen, op 29 februari, officieel worden opgeleverd.

Fietsvriendelijk en groener

Wethouder Evert Stellingwerf benadrukt dat de Maria Louisastraat een vernieuwde en groenere woonstraat is geworden, met een fietsvriendelijk profiel. De straat vormt een belangrijk onderdeel van de fietsverbinding van en naar het stadscentrum.

Veranderingen in de straat

De straat heeft een aantal veranderingen ondergaan om de veiligheid en het comfort van fietsers te waarborgen. Het middengedeelte van de straat heeft een roodbruine kleur gekregen om te benadrukken dat de fiets de hoofdgebruiker is, terwijl auto’s te gast zijn. De stoepranden zijn schuin gemaakt voor extra veiligheid en auto’s kunnen nu parkeren in parkeervakken aan één zijde van de straat.

Om de snelheid van het autoverkeer te verminderen, zijn de zijkanten van de straat bestraat met een donkere kleur, waardoor de weg visueel smaller lijkt.

De herinrichting is uitgevoerd na uitgebreid overleg met de bewoners van de Maria Louisastraat.

Nieuwe bomen

De bestaande bomen in de straat waren aan het einde van hun groei- en levensduur en zijn vervangen door nieuwe bomen. De plantvakken zijn bovengronds aanzienlijk vergroot, maar ook ondergronds is er meer ruimte gecreëerd.

Fietsstraten in Leeuwarden

In 2015 nam de gemeenteraad van Leeuwarden een motie aan om straten in te richten als fietsstraat, met als doel optimale fietsverbindingen van en naar het stadscentrum te creëren. Eerder zijn de Azaleastraat en de Tsjerk Hiddesstraat al ingericht als fietsstraat, en de Huizumerlaan, Tijnjedyk en Emmakade zz zullen nog volgen.