Nieuwbouwwijk Steenslân 2 in Stiens krijgt vorm

10 maanden geleden gepubliceerd

De plannen voor de nieuwe wijk Steenslân 2 in Stiens, onderdeel van gemeente Leeuwarden, krijgen steeds meer vorm. Het stedenbouwkundig plan voor de wijk is klaar. Het nieuwe woongebied wordt gekenmerkt door diversiteit, met verschillende soorten woningen waaronder sociale huurwoningen, rijtjeshuizen, appartementen, vrije kavels en zelfs woonarken. Daarnaast is er veel aandacht voor groen en water.

Samenwerking met inwoners

Het stedenbouwkundig plan is mede tot stand gekomen door samenwerking met inwoners van Stiens. Een participatiewerkgroep van 15 inwoners heeft samen met de gemeente Leeuwarden ontwerpsessies bijgewoond en inspiratie opgedaan in andere (nieuwbouw)wijken. Ook inspraakavonden werden goed bezocht. Eén van de ambities die hieruit naar voren kwam was de wens om biobased te bouwen.

Wijzigingen naar aanleiding van feedback

Het ontwerp stedenbouwkundig plan lag afgelopen februari en maart ter inzage. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen. Zo komen er 5 extra sociale huurwoningen, worden er alleen koopwoningen aan het water gebouwd, komt er een fiets- en wandelbrug bij het Mierepad voor betere toegankelijkheid, en worden er levensloopbestendige woningen gebouwd.

Volgende stappen

Het college van burgemeester en wethouders is tevreden met de plannen en vraagt de gemeenteraad om een besluit te nemen. Als het stedenbouwkundig plan wordt goedgekeurd, kan het bestemmingsplan worden opgesteld. Na goedkeuring van het bestemmingsplan kan het gebied rond 2025 worden klaargemaakt voor de bouw en kan de verkoop van grond beginnen.

Achtergrond

Uit onderzoek bleek dat de woningbehoefte in Stiens tot 2036 werd ingeschat op 210 extra woningen. De diversiteit van de geplande woningen in Steenslân 2 draagt bij aan deze behoefte.