Nieuwe afvalbeleid in Leeuwarden zorgt voor aanzienlijke verbeteringen

7 maanden geleden gepubliceerd

Het nieuwe afvalbeleid ‘Goed terecht in Leeuwarden’ leidt tot betere afvalscheiding en minder restafval. Zes maanden na de invoering heeft het beleid al een significant effect. De hoeveelheid afval die niet thuishoort in de grijze Sortibak is gedaald van 56% naar 36%. Hiermee behoort de Gemeente Leeuwarden nu tot de top 5 van de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners.

Toename in afvalscheiding

De Leeuwarders gebruiken steeds vaker hun Biobak voor het scheiden van etensresten en tuinafval. Ook herbruikbare grondstoffen zoals papier, karton, verpakkingsglas en groot huishoudelijk afval worden beter gescheiden. Dit heeft geleid tot een afname van de hoeveelheid restafval.

Invloed op afvalstoffenheffing

Het nieuwe beleid stelt inwoners in staat om meer invloed uit te oefenen op hun eigen afvalstoffenheffing. Hoe vaker inwoners hun restafvalbak aanbieden en hoe zwaarder de restafvalbak is, hoe hoger het variabele deel van de heffing wordt. Deze manier van verrekenen is vergelijkbaar met andere nutsvoorzieningen zoals gas, water en elektriciteit.

Volgens wethouder Evert Stellingwerf is het succes van deze maatregel te danken aan de inwoners van Leeuwarden. Hoewel de veranderingen even wennen waren, zijn de resultaten positief. Door afval goed te scheiden, hebben inwoners zelf invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing.

Afvalscheiding op koers

Sinds de invoering van het nieuwe afvalbeleid doen inwoners van de gemeente Leeuwarden gemiddeld 27 procent minder afval in hun Sortibak. Hierdoor is de totale hoeveelheid restafval (fijn, grof en bouw- en sloopafval) gedaald van 173 kilo in 2021 naar een verwachte 112 kilo per inwoner in 2023.

Afname van bijzet

Er waren zorgen over mogelijk extra bijzet van afvalzakken naast containers bij de invoering van het nieuwe beleid. De gemeente heeft daarom extra ingezet op handhaving en afvalcoaches. Dit heeft geleid tot een afname van het aantal bijzet tot het niveau van vóór de invoering van het nieuwe beleid.

Oproep tot goed scheiden van afval

Wethouder Stellingwerf hoopt dat de Leeuwarders zich blijven inzetten voor het goed scheiden van afval. Hij benadrukt dat zuinig omgaan met grondstoffen niet alleen goed is voor de huidige generatie, maar ook voor toekomstige generaties. Het doel is om samen te werken aan een duurzame leefomgeving en afval zo goed mogelijk te scheiden om hergebruik te bevorderen.