Ontwikkelkader Spoordok: De Stadsterp van de Toekomst

3 maanden geleden gepubliceerd

Het Friese terp, een iconisch symbool voor de ontstaansgeschiedenis van Leeuwarden, inspireert de nieuwe stadsontwikkeling Spoordok. Spoordok belooft de stadsterp van de toekomst te worden, volgens het onlangs uitgewerkte Ontwikkelkader Spoordok.

Ontwikkelkader Spoordok

Het Ontwikkelkader Spoordok beschrijft de deelgebieden, de ambitie en het programma van de nieuwe stadsontwikkeling. Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwikkelkader samen met de milieueffectrapportage (plan-MER) voor Spoordok openbaar gemaakt voor inspraak. De inspraakperiode start op 4 april en duurt zes weken.

Landschap en Mobiliteitshub

Spoordok biedt naast een breed aanbod aan woningen ook ruimte voor een park en diverse andere functies. Hierbij valt te denken aan onderwijs, zorg, kantoren, maakindustrie en horeca. Voetgangers en fietsers krijgen in Spoordok alle ruimte. In een grote terp komt een mobiliteitshub met bovenop een stadspark, waardoor Spoordok zoveel mogelijk autovrij blijft.

Vier Deelgebieden

Het gebied is opgedeeld in vier deelgebieden; Stationskwartier, Hoven, Arcadiapark en Distrikt. Elk deelgebied heeft een specifieke mix van functies en woningaanbod.

Circulaire Gebouwen

De gebouwen in Spoordok worden zoveel mogelijk gemaakt van biobased bouwmaterialen en zijn eenvoudig aanpasbaar qua materiaal, indeling en functiegebruik. Daardoor kan Spoordok zich blijven ontwikkelen en voldoen aan de toekomstige vraag op het gebied van wonen, werken, leren en ontspannen.

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 16 april is er een inloopbijeenkomst waar belangstellenden vragen kunnen stellen over het Ontwikkelkader Spoordok en de milieueffectrapportage. De bijeenkomst vindt plaats in het Stationskwartier in Leeuwarden.

Vervolg

De gemeente verzamelt alle reacties die binnenkomen op het Ontwikkelkader Spoordok en de plan-MER, en reageert daarop in een zienswijzenota. Het college neemt deze nota mee in zijn afweging en neemt een besluit over het ontwikkelkader. De bouw van de eerste woningen in Spoordok is gepland voor 2027.