Opening vleermuizengrot in Leeuwarden's wijk Westeinde

9 maanden geleden gepubliceerd

Op 5 oktober 2023 opent wethouder Evert Stellingwerf een vleermuizengrot in de wijk Westeinde in Leeuwarden. Het initiatief voor de grot komt van de Commissie Leefomgeving in Westeinde en is ontworpen en gebouwd door vrijwilligers. De vleermuizengrot dient als winterverblijf voor vleermuizen uit de wijk.

Vleermuizen behouden

Stellingwerf merkt op dat de grot een nieuwe verblijfsplek biedt voor vleermuizen, die steeds minder ruimte vinden door de duurzaamheidsmaatregelen in gebouwen. Deze maatregelen verkleinen de holtes en kieren waarin vleermuizen en andere gebouwgebonden dieren normaal verblijven.

Meer dan alleen vleermuizen

De grot is uitgerust met een thermometer en hygrometer om de ideale temperatuur en vochtigheid te monitoren. Het is niet alleen bedoeld voor vleermuizen, maar ook voor salamanders en kikkers. De ijsvogel kan er ook nestelen dankzij openingen aan beide kanten van de grot. Een wildcamera laat toe om te zien welke dieren zich in de grot bevinden.

Buurtinitiatief en samenwerking

Het plan voor de grot kwam tot stand in nauwe samenwerking met de buitendienst van de gemeente Leeuwarden. Ze hebben samen een geschikte locatie gezocht en een uitgebreid vooronderzoek gedaan. Het resultaat is een grot van 10 meter lang en 1,60 meter hoog. De grot is gefinancierd uit eigen middelen, met bijdragen van de gemeente Leeuwarden en het Iepen Mienskipfûns van de provincie. Bij de bouw van de grot werd samengewerkt met leerlingen van de VMBO-school Aeres, die ook in de toekomst betrokken blijven bij het project.

Opening

De opening van de grot vindt plaats op 5 oktober. Na een korte bijeenkomst in het buurthuis zal wethouder Stellingwerf met een bootje naar de grot varen. Daar zal hij de deur van de grot sluiten, symbolisch de opening aangevend voor de vleermuizen.