Nieuwe subsidieregelingen voor verduurzaming bedrijfspanden in Leeuwarden

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

Vanaf 28 februari 2024 zijn er twee nieuwe subsidieregelingen beschikbaar voor ondernemers in de gemeente Leeuwarden. Deze regelingen zijn bedoeld om de energielasten te verlagen en bedrijfspanden te verduurzamen. De regelingen ‘Isolatiemaatregelen bedrijven’ en ‘Verduurzaming bedrijven in monumenten’ bieden ondernemers de mogelijkheid om verschillende energiebesparende maatregelen te nemen.

Beschikbare subsidie

Het maximale subsidiebedrag bedraagt 20.000 euro en er is in totaal 400.000 euro beschikbaar binnen deze regelingen. Daarnaast is het mogelijk om tot 10% extra subsidie te krijgen voor het gebruik van biobased isolatiematerialen. Deze nieuwe subsidieregelingen zijn onderdeel van het ‘Inflatiepakket Ondernemers’ en kunnen gecombineerd worden met andere landelijke en regionale subsidies en financieringsregelingen voor de verduurzaming van bedrijven.

Energiebesparende maatregelen

De subsidie kan worden gebruikt voor verschillende energiebesparende maatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan vloer-, dak- of gevelisolatie en het plaatsen van isolerend glas (HR++).

Ondersteuning voor ondernemers

Naast de financiële ondersteuning biedt de gemeente Leeuwarden ook begeleiding aan ondernemers in het proces van verduurzaming. De MKB Energiecoach is een onafhankelijk aanspreekpunt voor ondernemers die hulp en advies nodig hebben bij het verduurzamen van hun bedrijfspand.

Aanvraagprocedure

De nieuwe subsidies kunnen worden aangevraagd tot 31 december 2024. Ondernemers met een (monumentaal) bedrijfspand gevestigd in de gemeente Leeuwarden kunnen tot 30% subsidie aanvragen, met een maximum van 20.000 euro. Voor het gebruik van biobased isolatiematerialen kan tot 10% extra subsidie per maatregel worden verkregen. Voor monumentale panden kunnen ook kosten voor een duurzaam monumenten advies, een architect en benodigde leges worden vergoed.