Tijdelijke Overlooplocatie voor Vluchtelingen in WTC complex Leeuwarden

10 maanden geleden gepubliceerd

Vanwege de toenemende druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel, heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) toestemming gekregen om tijdelijk gebruik te maken van het WTC complex in Leeuwarden. Het COA heeft de gemeente Leeuwarden dringend verzocht om maximaal 250 vluchtelingen tijdelijk in het complex te mogen opvangen.

Overbelasting Aanmeldcentrum Ter Apel

Het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft te maken met een grote toestroom van vluchtelingen. Hierdoor dreigt de situatie te ontstaan dat vluchtelingen buitenshuis moeten overnachten. Om dit te voorkomen, heeft het COA om een tijdelijke opvanglocatie verzocht.

Tijdelijke Opvang in WTC complex

Het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden heeft ingestemd met het verzoek om het WTC complex tijdelijk te gebruiken als crisislocatie. Deze locatie zal voor maximaal een half jaar dienen als overlooplocatie voor het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Vluchtelingen zullen kortdurende periodes, variërend van één nacht tot enkele dagen, in de hal van het WTC complex verblijven. Daarna worden ze teruggestuurd naar Ter Apel, waar hun registratieproces wordt voortgezet.

Verantwoordelijkheden van het COA

Het COA is eindverantwoordelijk voor het gebruik van de tijdelijke locatie in het WTC complex. Dit betekent dat het COA alle nodige maatregelen moet nemen om deze tijdelijke opvang mogelijk te maken. Vanuit de gemeente Leeuwarden hoeft er geen onderwijs en zorg beschikbaar te worden gesteld, gezien de korte duur van de opvang voor individuele vluchtelingen.