Vragen over vuurwerkbeleid in Leeuwarden door GroenLinks

4 maanden geleden gepubliceerd

GroenLinks Leeuwarden heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders over het afsteken van consumentenvuurwerk. De partij vraagt zich af of de gemeente Leeuwarden zich zou moeten aansluiten bij de groeiende groep gemeenten die vuurwerkvrije zones instellen, ondanks de handhavingsproblemen die dit met zich meebrengt zonder een landelijk of Europees verbod.

Motivaties voor een vuurwerkverbod

Volgens Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort is een lokaal vuurwerkverbod een manier om een signaal af te geven aan de landelijke politiek en het gesprek in gezinnen op gang te brengen over de vraag of vuurwerk nog wel normaal is. Ook consumentenpsycholoog P. Wessels is van mening dat de norm kan veranderen als gemeenten een lokaal vuurwerkverbod invoeren. Daarnaast zijn hulpdiensten, artsen en de VNG al langer voorstander van een dergelijk verbod. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat ruim zes op de tien burgers willen dat het kopen en afsteken van vuurwerk verboden wordt voor particulieren.

Impact op dieren en milieu

Er is ook aandacht voor de impact van vuurwerk op dieren en het milieu. Huisdieren raken gestrest door vuurwerk en de Universiteit van Amsterdam publiceerde in december 2023 een rapport over het effect van vuurwerk op (water)vogels. De onderzoekers pleitten voor grotere vuurwerkvrije zones vanwege deze grote effecten.

Vragen aan het college

GroenLinks Leeuwarden wil onder meer weten of het college vorig jaar heeft overwogen zich aan te sluiten bij de gemeenten die een vuurwerkverbod hebben ingesteld en of het dit jaar zou willen overwegen. Daarnaast vraagt de partij of het college, net als dat van Eindhoven, inzet op een landelijk verbod op het afsteken en de verkoop van consumentenvuurwerk. Ten slotte wil GroenLinks weten of het college bereid is te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is vuurwerkvrije zones in te stellen rondom plekken waar veel (water)vogels verblijven. De partij verwacht voor oktober van dit jaar antwoord.